به این سایت امتیاز دهید:
از حمایت شما سپاسگزاریم

محصولات گروه: کارت تلفن خارج از کشور

کارت تلفن بین المللی تل ۴ تل – ۱۰۰۰۰ تومانی

کارت تلفن بین المللی تل ۴ تل – ۱۰۰۰۰ تومانی
تماس با خارج از کشور و نرخ های نرخ های ویژه و هزینه مناسب


قیمت: 10000

کارت تلفن بین المللی تل ۴ تل – ۵۰۰۰ تومانی

کارت تلفن بین المللی تل ۴ تل – ۵۰۰۰ تومانی
مناسب جهت تماس خارجه با نرخ های ویژه


قیمت: 5000 تومان

کارت تلفن بین المللی تل ۴ تل – ۳۰۰۰ تومانی

کارت تلفن بین المللی تل ۴ تل – ۳۰۰۰ تومانی
با نرخ های ویژه و مناسب


قیمت: 3000 تومان

سیم کارت بین المللی (WorldSim)

 سیم کارت های Worldsim با قابلیت دو شماره همزمان   پیش شماره های ۰۰۴۴ انگلستان و ۰۰۱ آمریکا


قیمت: 140.000 تومان

الو کارت ۳۰۰۰ تومانی + ۱۰۰۰ تومان هدیه

 

اعتبار کارت ۳ ماه بعد از اولین تماس

واحد پشتیبانی ( ۸۳۲۵۵-۰۲۱)

بروز مشکل در خرید آنلاین: ۰۹۳۵۴۴۶۹۹۹۰


قیمت: 3.000 تومان

الو کارت ۳۰۰۰ تومانی + ۱۰% تخفیف

 

اعتبار کارت ۳ ماه بعد از اولین تماس

واحد پشتیبانی ( ۸۳۲۵۵-۰۲۱)

بروز مشکل در خرید آنلاین: ۰۹۳۵۴۴۶۹۹۹۰


قیمت: 2700 تومان

الو کارت ۵۰۰۰ تومانی + ۱۵۰۰ تومان تخفیف

اعتبار کارت ۶ ماه بعد از اولین تماس

واحد پشتیبانی ( ۸۳۲۵۵-۰۲۱)

بروز مشکل در خرید آنلاین: ۰۹۳۵۴۴۶۹۹۹۰


قیمت: 5000 تومان

الو کارت ۵۰۰۰ تومانی + ۱۰% تخفیف

اعتبار کارت ۶ ماه بعد از اولین تماس

واحد پشتیبانی ( ۸۳۲۵۵-۰۲۱)

بروز مشکل در خرید آنلاین: ۰۹۳۵۴۴۶۹۹۹۰


قیمت: 4500 تومان

الو کارت ۱۰۰۰۰ تومانی + ۳۰۰۰ تومان هدیه

اعتبار کارت ۶ ماه بعد از اولین تماس

واحد پشتیبانی ( ۸۳۲۵۵-۰۲۱)

بروز مشکل در خرید آنلاین: ۰۹۳۵۴۴۶۹۹۹۰


قیمت: 10000 تومان